اطلاعیه شماره ۱ آزمون اختبار کارآموزان دوره وکالت

(( اطلاعیه ۱ ))

قابل توجه کارآموزان محترم مشمول هشتمین دوره آزمون کتبی اختبار

بموجب تصمیم مورخ ۷/۹/۹۶ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری  استان

 تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی بشرح ذیل اعلام میگردد:

  • روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۹۶ اولین جلسه آزمون اختبار کتبی
  • روز پنج شنبه مورخ ۵/۱۱/۹۶ دومین جلسه آزمون اختبار کتبی
  • روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۱/۹۶  آزمون اختبار شفاهی

زمانبندی دروس موضوع اختبار متعاقباً اعلام خواهد شد.

  • زمان شروع آزمون : از ۸ صبح لغایت ظهر
  • محل برگزاری آزمون : کانون وکلای دادگستری استان واقع در خیابان شهید رجایی – پلاک ۵۸

ضمناً کارآموزان محترم مکلفند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ۱۸/۱۰/۹۶  تقاضای کتبی خود دائر بر اعلام آمادگی جهت شرکت در آزمون اختبار را به همراه تکالیف به دفتر کانون تسلیم نمایند. تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و به تقاضاهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون اختباردر تاریخ ۲۵/۱۰/۹۶ اعلام خواهد شد.

                                                                                             علی خسروی

                                               رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 519 بازدید: 122