اطلاعیه شماره ۲ آزمون اختبار کارآموزان دوره وکالت

(( اطلاعیه شماره ۲ ))

قابل توجه کارآموزان محترم مشمول هشتمین دوره آزمون کتبی اختبار

تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و زمانبندی دروس بشرح ذیل می باشد:

پنج شنبه  مورخ  ۲۸/۱۰/۹۶ دروس :

آیین دادرسی مدنی   –   حقوق مدنی  –  حقوق انتظامی   –  حقوق تجارت

 پنج شنبه  ۵/۱۱/۹۶ دروس :

جزای عمومی واختصاصی  –   ثبت وامور حسبی  –  آیین دادرسی کیفری

پنج شنبه  مورخ  ۱۲/۱۱/۹۶

 اختبار شفاهی

زمان شروع آزمون : از ۸ صبح لغایت ظهر

محل برگزاری آزمون : کانون وکلای دادگستری استان واقع در خیابان شهید رجایی – پلاک ۵۸

ضمناً یادآوری میگرددکارآموزان محترم مکلفند تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ تقاضای کتبی خود دائر بر اعلام آمادگی جهت شرکت در آزمون اختبار را به همراه تکالیف به دفتر کانون تسلیم نمایند. تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و به تقاضاهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                                                                             علی خسروی

                                               رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 531 بازدید: 108