برگزاری مرحله اول آزمون کارآموزی ویژه کارآموزان ۱۴۰۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

۱۴۰۳-۰۳-۰۷ کد خبر: 2290 بازدید: 42