جلسه امور کارآموزان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ ۹/۹/۹۶ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱-سخنرانی جناب آقای علی خلجی ، کارآموز محترم وکالت  با موضوع: دعوای جلب ثالث در رویه دادگاهها

ازساعت ۹ صبح  الی  ۱۰

۲-سخنرانی جناب هومان کهیانی ، کارآموز محترم وکالت  با موضوع:دعوای ورود شخص ثالث  از ساعت ۱۰ صبح  الی ۱۱

۳-سخنرانی جناب آقای حسین یوسفی بابادی با موضوع:دعوی متقابل در رویه قضائی و دادگاهها

از ساعت ۱۵/۱۱  الی  ۱۵/۱۲

مکان : کانون وکلای دادگستری استان

 

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 507 بازدید: 113