اطلاعیه ؛ تاسیس شرکت تعاونی مسکن توسط کانون وکلا دادگستری استان

نظر به اینکه این کانون قصد تاسیس شرکت تعاونی مسکن را دارد لذا از کلیه همکاران محترم دعوت می گردد جهت عضویت ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار جهت ثبت نام به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

 

قابل توجه وکلا وکارآموزان محترم

نظر به اینکه این کانون قصد تاسیس شرکت تعاونی مسکن را دارد لذا از کلیه همکاران محترم دعوت می گردد جهت عضویت ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار جهت ثبت نام به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱-تصویر شناسنامه

۲-تصویر کارت ملی

۳-تصویر پروانه وکالت (صفحه اول وصفحه تمدید )

۴-یک قطعه عکس ۴×۳

۵-تقاضای کتبی

دفتر کانون وکلای دادگستری استان

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 633 بازدید: 94