اطلاعیه مربوط به تمدید پروانه

((اطلاعیـــه))

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند که مبنای اخذ مفاصا حساب مالیاتی اصلاحات اخیر در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مقرر شده است.

ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم:

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

لذا کانون وکلا صرفاً در مقام اجرای قانون مبادرت به اخذ مفاصاحساب ، نماید.

                                                                            ابراهیم کیانی

                                                          رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 486 بازدید: 114