جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ ۹۹/۴/۵ کمیسیون کارآموزی

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ ۹۹/۴/۵ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

سخنران:جناب آقای مهندس اسداله کاوه ، کارشناس رسمی دادگستری با موضوع : دعاوی بانکی

از ساعت ۹ صبح الی  ۱۲ ظهر

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۳۹۹-۰۴-۰۲ کد خبر: 1248 بازدید: 120