جلسه کمیسیون کارآموزی کانون روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ، اعضا کمیسیون کارآموزی کانون در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ تشکیل جلسه دادند .
موضوع جلسه برنامه ریزی و نحوه مواجهه برای شروع اموزشهای علمی و عملی ۱۱۴ یا ۱۱۶ کاراموز پذیرفته شده ازمون وکالت سال جاری بود .
مهمترین معضل در این خصوص نداشتن سالن و کلاس و سایر امکانات برای شرکت این تعداد کارآموز در کارگاههای آموزشی هفتگی کانون بود که مقرر شد این تعداد به دو کلاس تقسیم شوند و کمیسیون کاراموزی علاوه بر دوره اموزشی فعلی در پنجشنبه ها برای پذیرفته شدگان ۱۴۰۱ ، همچنین دو جلسه ۵۷ یا ۵۸ نفره در دو روز دیگر هفته برای پذیرفته شدگان برگزار کند .
لازم به ذکر است اعضا کمیسیون بر انضباط و ارتقا کمیت و کیفیت برنامه های اموزشی کاراموزان تاکید کردند .

۱۴۰۲-۰۸-۲۳ کد خبر: 2018 بازدید: 172