اطلاعیه ؛ جلسه کارآموزی

جلسه رسیدگی به پرونده قتل

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 20/4/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 20/4/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

کمیته صیانت و دفاع از حقوق وکیل

کمیته صیانت و دفاع از حقوق وکیل

جلسه سخنرانی کارآموزی

جلسه سخنرانی کارآموزی

کنفرانس سالیانه بین المللی وکلاIBA‏

کنفرانس سالیانه بین المللی وکلاIBA‏

دوره های 5 گانه ارتقاء صلاحیت علمی انجام داوری

کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری با همکاری انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران برگزار می کند دوره های 5 گانه ارتقاء صلاحیت علمی انجام داوری

<< 1 2 3 4 5  ... >>