همایش بام ایران در حسرت آب

ششمین همایش بام ایران در حسرت آب روز سه شنبه مورخ 96/8/2 در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد راس ساعت 14:30 برگزار میگردد.

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 27/7/96 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 27/7/96 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

جلسه سخنرانی پنج شنبه 1396/07/20 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

- جلسه سخنرانی پنج شنبه 1396/07/20 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استا

جلسه دوم کمیسیون حقوقی صیانت از آب

جلسه دوم کمیسیون حقوقی صیانت از آب تشکیل،مسائل حقوقی مرتبط بررسی و مقرر گردید اقدامات لازم حقوقی صورت پذیرد

تاسیس کمیته حقوقی صیانت از آب

کمیته حقوقی صیانت از آب در کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری تأسیس و مشغول فعالیت شد.

<< ... 11 12 13 14 15 >>