صندوق حمایت وکلا و کارگشایان

ردیف نام ونام خانوادگی نماینده صندوق سمت تصویر
۱ آقای مسعود کبیری نماینده صندوق
۲ خانم فاطمه ربیعی کارمند صندوق
خانم رضوان ساعدی عضو
خانم فریبا شیرزادی عضو
آقای روح الله صادقی فرد عضو
آقای سعید فضل اللهی عضو
آقای محمد صالحی عضو
۱۳۹۷-۰۵-۳۰ کد خبر: 143 بازدید: 418