• عضویت

7-5--94

 

1- کارگاه آموزشی از ساعت 9 تا 10 صبح

2-سخنرانی  آقای دکتر جواد محمودی مدرس وعضومحترم هیات علمی دانشگاه شهرکرد  با موضوع : ساختار و صلاحیت  مراجع شبه قضایی در ایران و نظارت بر آن ها (قسمت دوم ) از ساعت  10 تا 11 صبح

3-سخنرانی آقای تقی مبینی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری با موضوع بررسی روابط موجر و مستاجر (قسمت سوم)  از ساعت  11/15 تا 12/15

مکان : سالن اجتماعات شهید بهشتی دادگستری کل استان واقع در خیابان شهید طالقانی

 

 رفتن به بالای صفحه