• عضویت

29-5-94-

 

1-سخنرانی آقای مرتضی رضایی دادستان محترم انتظامی کانون با موضوع :سلسله مباحث حقوق انتظامی (جلسه سوم)از ساعت 9 تا 10 صبح

2-سخنرانی آقای تقی مبینی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری با موضوع: تفاوت حق کسب پیشه با سرقفلی از ساعت  10 تا 11صبح

3-سخنرانی آقای علی خسروی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری با موضوع نحوه تنظیم دادخواستاز ساعت  11/15 تا  صبح12/15

 

مکان : سالن همایشهای اداره کل منابع طبیعی استان واقع در خیابان کاشانی جنب اداره کل ثبت اسنادواملاک 

 رفتن به بالای صفحه