• عضویت
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قانون شوراهای حل اختلاف نوشته شده توسط خانم مؤمنی 2241
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نوشته شده توسط خانم مؤمنی 2054
آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده نوشته شده توسط خانم مؤمنی 2081
آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان نوشته شده توسط خانم مؤمنی 1331
قانون حمایت از صنعت برق کشور نوشته شده توسط خانم مؤمنی 1574
قانون پیشگیری از وقوع جرم نوشته شده توسط خانم مؤمنی 1844
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری نوشته شده توسط خانم مؤمنی 1771
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نوشته شده توسط خانم مؤمنی 1809
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه نوشته شده توسط خانم مؤمنی 790
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نوشته شده توسط خانم مؤمنی 455
 رفتن به بالای صفحه