• عضویت

۴۰۱              

      شماره پرونده ۲۱۲۴ ـ ۱/۱۲۷                 

      سؤال             

      نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم‌علیهم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟                 

      نظریه شماره ۳۷۸/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴                

                       

      نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه               

      موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که دراین ماده ذکر شده) فقط راجع به محکومیت‌های مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعهد به انجام عمل از موارد مذکور در ماده ۲ قانون مرقوم نیست و نمی­توان محکومٌ‌علیه را به لحاظ عدم اجرای تعهد، بازداشت نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد.

 

منبع:

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9089

 

 رفتن به بالای صفحه