• عضویت
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قانون شوراهای حل اختلاف نوشته شده توسط خانم مؤمنی 946
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نوشته شده توسط خانم مؤمنی 816
آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده نوشته شده توسط خانم مؤمنی 874
آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان نوشته شده توسط خانم مؤمنی 423
قانون حمایت از صنعت برق کشور نوشته شده توسط خانم مؤمنی 709
قانون پیشگیری از وقوع جرم نوشته شده توسط خانم مؤمنی 843
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری نوشته شده توسط خانم مؤمنی 820
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نوشته شده توسط خانم مؤمنی 792
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه نوشته شده توسط خانم مؤمنی 272
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نوشته شده توسط خانم مؤمنی 168
 رفتن به بالای صفحه