• عضویت

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه

مرجع تصویب: هيات وزيران

شماره۱۰۴۱۰۵/ت۵۰۹۳۵هـ                                                          ۱۱/۸/۱۳۹۴

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه

وزارت امور خارجه ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور خارجه و به استناد بند (۸) ماده (۶۸) و تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ـ مصوب۱۳۵۲ـ تصویب کرد:

۱ـ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و سومالی به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه با افزایش تا شصت درصد به ارقام مندرج در جداول شماره (۲) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.

۲ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ لازم‌الاجراء است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

منبع:

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=7944

 

 رفتن به بالای صفحه