• عضویت

قابل توجه کارآموزان محترم مشمول ششمین دوره آزمون اختبار

براساس تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون اختبار بشرح ذیل می باشد.

ضمنا ساعت شروع جلسه آزمون 8 صبح در محل کانون وکلای دادگستری می باشد.

شریف اسدی الکوهی                                     مهران مهرابی                                             مریم بقالیان زاده

مهران انصاری                                               فروتن احمد                                               مریم حیدری

سهیلا روانان                                              طاهره آقابابایی                                           علی بندری

محمدرضا بشارت                                       سیده ریحانه محمدی                                     سعید خدری

علی ابراهیمیان                                        اکرم صالح پور اصفهانکی                               سجاد جعفری فارسانی

محمد احمدی سرموری                           نسرین جلیل نژاد                                             رسول فرهادی

ایمان دارابی                                            سعید ملکی                                                        مهدی فخر

اکبر رحیمی                                           محمدرضا لنجانی شلمزاری                      

مهدی ادیبی                                             ناهید دهقانی

نسرین یوسفیان                                       سمانه نباتی

سجاد آقابیگی                                           حمید محسنی

دهقان جلیل                                               بهمن بالی پور

سیده طاهره حسینی                              مرتضی مرادی

نیره کلانتر معتمدی                               زهرا ایزدی

کیهان روزگرد                                       فرشته ارهفت

علی بانشی                                               زهره شریفی

موسی میرزاخانی                                شکوفه مرادی

 

 رفتن به بالای صفحه