• عضویت

 ghhhhh

 

سهمیه کانون چهارمحال و بختیاری 11 نفر سهمیه آزاد و 3نفر سهمیه ایثارگر می باشد.

 

احمد اسماعیلی رئیس کانون وکلای استان اعلام کرد با توجه به اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت تعداد 11 نفر از شرکت کنندگان در آزمون را به ترتیب رتبه های 1 الی 11 پذیرش خواهند نمود و بزودی شرایط مراجعه و ثبت نام و تکمیل مدارک از طریق سایت کانون اعلام خواهد شد.

وی در خصوص سهمیه ایثارگران اعلام کرد تعداد 3 نفر از این سهمیه پذیرش خواهد شد مشروط بر اینکه معدل لازم را احراز کنند.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سهمیه استان را در سهمیه آزاد و ایثارگر 14 نفر ذکر نمود و ابراز داشت که رتبه های بعدی از مراجعه به کانون خودداری نمایند زیرا کانون با توجه به این مصوبه از پذیرش مازاد بر سقف معذور است.

 رفتن به بالای صفحه