• عضویت

 

c136aecff4

 

جلسه سخنراني پنج شنبه مؤرِخ٩٦/١/٣١كميسون كاراموزي كانون وكلاي استان
سخنراني جناب آقاي رامين مرداني ،وكيل محترم پايه يك دادگستري با موضوع:نحوه
تنظيم قرارداد وكالت
زمان:از ساعت ٩صبح الي١٢:٣٠
مكان:كانون وكلاي دادگستري استان

 رفتن به بالای صفحه