• عضویت

yiuyh

 

قابل توجه كليه كارآموزان و وكلاي محترم
بر اساس اعلام صندوق حمايت،فيش هاي حق بيمه بر روي سامانه صندوق حمايت قابل
مشاهده و پرداخت مي باشند.
.اخرين مهلت پرداخت ٩٦/٣/٢٧ميباشد
دفتر كانون وكلاي دادگستري استان

 رفتن به بالای صفحه