• عضویت

قانون-587x330

 

دستور جلسه شماره 11 مورخ 96/4/21 سومین دوره هیاًت مدیره کانون وکلای دادگستری

-        نحوه افتتاحیه ساختمان

-        نحوه تشکیل اتاق فکر

-        گزارش ریاست کانون در خصوص وکلای تسخیری

-        استفاده از تسهیلات صندوق حمایت

-        پیشنهاد دفتر کانون

-        بکارگیری کارمند صندوق

-        گزارش ریاست کانون در خصوص شورای اجرایی و مصوبات آن

 رفتن به بالای صفحه