• عضویت

photo 2017

ضمن عرض تسليت اين ضايعه محنت بار به مردم شريف ايران بالاخص مردم بزرگوار كرمانشاه و خانواده هاي مصيبت ديده  و طلب شفاي عاجل مصدومين، از خداوند منان صبر و شكيبايي براي تحمل اين ضايعه و كاهش آلام مصيبت ديدگان مسئلت مينماييم.

روابط عمومي كانون وكلاي استان

 رفتن به بالای صفحه