• عضویت

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ  9/9/96  کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

1-سخنرانی جناب آقای علی خلجی ، کارآموز محترم وکالت  با موضوع: دعوای جلب ثالث در رویه دادگاهها

ازساعت 9 صبح  الی  10

2-سخنرانی جناب هومان کهیانی ، کارآموز محترم وکالت  با موضوع:دعوای ورود شخص ثالث  از ساعت 10 صبح  الی 11

3-سخنرانی جناب آقای حسین یوسفی بابادی با موضوع:دعوی متقابل در رویه قضائی و دادگاهها

از ساعت 15/11  الی  15/12

مکان : کانون وکلای دادگستری استان 

 رفتن به بالای صفحه