• عضویت

اطلاعیه جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 96/09/16

بنا به درخواست کارآموزان محترم و با توجه به اعلام آمادگی اکثریت کارآموزان جهت شرکت در دوره آموزش داوری  روز شنبه مورخ  96/09/18  جلسه سخنرانی پنج شنبه 96/09/16 برگزار نخواهد شد.

 

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

اطلاعیه جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 16/9/96

بنا به درخواست کارآموزان محترم و با توجه به اعلام آمادگی اکثریت کارآموزان جهت شرکت در دوره آموزش داوری  روز شنبه مورخ  18/9/96  جلسه سخنرانی پنج شنبه 16/9/96 برگزار نخواهد شد.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

 رفتن به بالای صفحه