• عضویت

asdsadsasd

 

(( اطلاعیه 1 ))

قابل توجه کارآموزان محترم مشمول هشتمین دوره آزمون کتبی اختبار

 

بموجب تصمیم مورخ 7/9/96 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری  استان

 تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی بشرح ذیل اعلام میگردد:

 

  • روز پنج شنبه مورخ 28/10/96 اولین جلسه آزمون اختبار کتبی

 

  • روز پنج شنبه مورخ 5/11/96 دومین جلسه آزمون اختبار کتبی

 

  • روز پنج شنبه مورخ 12/11/96  آزمون اختبار شفاهی

 

 

زمانبندی دروس موضوع اختبار متعاقباً اعلام خواهد شد.

  • زمان شروع آزمون : از 8 صبح لغایت ظهر
  • محل برگزاری آزمون : کانون وکلای دادگستری استان واقع در خیابان شهید رجایی پلاک 58

 

ضمناً کارآموزان محترم مکلفند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  18/10/96  تقاضای کتبی خود دائر بر اعلام آمادگی جهت شرکت در آزمون اختبار را به همراه تکالیف به دفتر کانون تسلیم نمایند. تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و به تقاضاهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون اختباردر تاریخ 25/10/96 اعلام خواهد شد.  

 

                                                                                             علی خسروی

                                               رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان


 رفتن به بالای صفحه