• عضویت

asdsadsasd

(( اطلاعیه شماره 2 ))

قابل توجه کارآموزان محترم مشمول هشتمین دوره آزمون کتبی اختبار

تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و زمانبندی دروس بشرح ذیل می باشد:

پنج شنبه  مورخ  28/10/96 دروس :

آیین دادرسی مدنی   -   حقوق مدنی  -  حقوق انتظامی   -  حقوق تجارت

 پنج شنبه  5/11/96 دروس :

جزای عمومی واختصاصی  -   ثبت وامور حسبی  -  آیین دادرسی کیفری

پنج شنبه  مورخ  12/11/96

 اختبار شفاهی

زمان شروع آزمون : از 8 صبح لغایت ظهر

محل برگزاری آزمون : کانون وکلای دادگستری استان واقع در خیابان شهید رجایی پلاک 58

ضمناً یادآوری میگرددکارآموزان محترم مکلفند تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ 18/10/96 تقاضای کتبی خود دائر بر اعلام آمادگی جهت شرکت در آزمون اختبار را به همراه تکالیف به دفتر کانون تسلیم نمایند. تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و به تقاضاهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                                             علی خسروی

                                               رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

 

 رفتن به بالای صفحه