• عضویت

etelaye.jpg

قابل توجه کارآموزان محترم مشمول نهمین دوره آزمون کتبی اختبار

 

براساس تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و زمانبندی دروس بشرح اعلام می گردد:

چهار شنبه مورخ 28/9/97 دروس :

حقوق مدنی   -   آئین دادرسی مدنی - حقوق تجارت   - حقوق انتظامی

پنج شنبه مورخ 6 /10/97 دروس :

آئین دادرسی کیفری -   حقوق جزای اختصاصی و عمومی - ثبت وامور حسبی

پنج شنبه مورخ 13/10/97

اختبار شفاهی

زمان شروع آزمون : از 8 صبح لغایت 13

محل برگزاری آزمون : کانون وکلای دادگستری استان واقع در خیابان شهید رجایی پلاک 58

ضمناً یادآوری میگرددکارآموزان محترم مکلفند تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ 18/9/97 تقاضای کتبی خود دائر بر اعلام آمادگی جهت شرکت در آزمون اختبار را به همراه تکالیف به دفتر کانون تسلیم نمایند. تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و به تقاضاهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                                      

      علی خسروی

           رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

 

 رفتن به بالای صفحه