جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 30/3/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 30/3/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

سخنرانی جناب آقای دکتر محسن محمدی ، دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه با موضوع :نقد آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی (ویژه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری)

از ساعت 30/9 الی 30/12 ظهر همچنین تجلیل از جناب آقای ابراهیم کیانی ، ریاست محترم اسبق کانون  و اعطاء پروانه های  کارآموزی ورودی های 1397 ساعت 7 عصر پنج شنبه 30/3/98

 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه