جلسه سخنرانی کارآموزی

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم 

جلسه رسیدگی به پرونده قتل،ساعت 30/8صبح روز دوشنبه مورخ 17 تیرماه در محل دادگاه کیفری یک اداره کل دادگستری استان واقع در بلوار طالقانی شهرکرد برگزار میگردد.

حضور کلیه کارآموزان الزامی است.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه