کمیته صیانت و دفاع از حقوق وکیل

بسمه تعالی

اطلاعیه

قابل توجه کلیه همکاران محترم

 

 دراجرای مصوبه شماره 7 مورخ 28/3/98 هیئت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان دائر بر تشکیل "کمیته صیانت و دفاع از حقوق وکیل " به منظوردفاع ازهمکارانی که ممکن است طرف دعوی و مورد هجمه قرار گیرند ، بدینوسیله از علاقمندان به عضویت در این کمیته دعوت بعمل می آید جهت همکاری و عضویت تقاضای کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 18/4/98 به دفتر کانون ارائه فرمایند.

ضمناً تمام اعضاءهیئت مدیره کانون نیز در این کمیته اعلام آمادگی نموده و عضویت دارند.                                          

 

                                                              کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه