جلسه رسیدگی به پرونده قتل

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم 

جلسه رسیدگی به پرونده قتل  ، ساعت 30/8صبح روز یکشنبه مورخ  23 تیرماه در محل دادگاه کیفری یک اداره کل دادگستری استان  واقع در بلوار طالقانی شهرکرد  برگزار میگردد.

حضور کلیه کارآموزان الزامی است.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه