جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 3/5/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

 جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 3/5/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

سخنرانی جناب آقای مجتبی امیریان ، وکیل محترم پایه یک دادگستری و دادستان انتظامی کانون وکلای استان

  با موضوع :بررسی حقوق انتظامی از ساعت  30/9 الی  30/12

 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه