جلسه کارگاه آموزشی پنج شنبه مورخ 10/5/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

سخنرانی جناب آقای مهرداد محمدی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

  با موضوع :کارگاه عملی آئین دادرسی مدنی از ساعت  30/9 الی  30/12

 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه