ارتباط با کانون

مراجعه همه روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴

 جمعه :تعطیل

  • ۰۳۸۳۳۳۴۵۲۸۱
  • ۰۳۸۳۳۳۴۵۲۸۱
  • ۰۳۸۳۳۳۴۵۲۸۰
  • info@chbbar.ir
  • شهرکرد - خیابان رجایی - پلاک ۵۸ - کد پستی ۸۸۱۵۸۴۷۷۳۵