ارتباط با کانون

مراجعه همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷

پنجشنبه و جمعه :تعطیل

  • ۰۳۸۳۳۳۴۵۲۸۱
  • ۰۳۸۳۳۳۴۵۲۸۱
  • ۰۳۸۳۳۳۴۵۲۸۰
  • info@chbbar.ir
  • شهرکرد - خیابان رجایی - پلاک ۵۸ - کد پستی ۸۸۱۵۸۴۷۷۳۵