اهم قوانین موضوعه کشور

قانون شوراهای حل اختلاف

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي       شماره ویژه نامه: ۸۴۳             سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۲       قانون شوراهای حل اختلاف       شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                         ۱۹/۱۰/۱۳۹۴       حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی       ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران       عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 444 بازدید: 368

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي       شماره ویژه نامه: ۸۴۲             سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۱       قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین       شماره۷۵۰۵۱/۲۱۱                                                                        ۱۹/۱۰/۱۳۹۴       حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی       ریاست محترم جمهوری…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 465 بازدید: 349

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۸۴۱ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۷ آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده شماره۱۰۰/۷۳۳۰۱/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 440 بازدید: 398

آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره۱۰۰/۷۳۳۰۵/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 438 بازدید: 345

قانون حمایت از صنعت برق کشور

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي قانون حمایت از صنعت برق کشور شماره۶۴۳۲۳/۲۸۵                                                                         ۷/۹/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از صنعت برق کشور که…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 436 بازدید: 340

قانون پیشگیری از وقوع جرم

شماره۵۱۶۶۶/۴۵                                                                         ۲۰/۷/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۸۲۵۲/۳۰۵۶۹ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب جلسه علنی روز دوشنبه…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 434 بازدید: 338

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره۱۰۰/۶۲۶۹۱/۹۰۰۰                                                                 ۸/۹/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مـیانجی‌گری در امور کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 432 بازدید: 332

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مرجع تصویب: هيات وزيران شماره۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ                                                           ۱۷/۸/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اتاق بازرگانی…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 430 بازدید: 332

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه مرجع تصویب: هيات وزيران شماره۱۰۴۱۰۵/ت۵۰۹۳۵هـ                                                          ۱۱/۸/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 428 بازدید: 330

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي شماره۵۷۸۷۹هـ/ب                                                                       ۱۳/۸/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 426 بازدید: 340