وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری تا ۱۳۹۱/۸/۱۸ تابع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بوده اند تا اینکه به تجویز ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ .از آنجائیکه تعداد وکلای شاغل در استان بیش از ۶۰ نفر بودند مجمع عمومی وکلای استان در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ تصمیم گرفتند که کانون وکلای دادگستری استان از کانون اصفهان جدا ودرقالب شخصیت حقوقی مستقل فعالیت نمایند ، … وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری تا ۱۳۹۱/۸/۱۸ تابع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بوده اند تا اینکه به تجویز ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ .از آنجائیکه تعداد وکلای شاغل در استان بیش از ۶۰ نفر بودند مجمع عمومی وکلای استان در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ تصمیم گرفتند که کانون وکلای دادگستری استان از کانون اصفهان جدا ودرقالب شخصیت حقوقی مستقل فعالیت نمایند ، از همان تاریخ هیئت نظارت بر انتخابات از بین وکلای استان تعیین تا فرایند انتخابات را فراهم نمایند پس از ثبت نام افراد واجد شرایط بمنظور احراز عضویت هیات مدیره تعداد ۱۴ نفر ثبت نام نمودند که پس از اجام تشریفات مربوطه وتأیید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره توسط دادگاه انتظامی قضات انتخابات اولین دوره هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ در محل نمایندگی کانون برگزار گردید که تعداد ۵ نفر از نامزدها توانسته اند حداکثر آراء را به خود اختصاصی وبه عنوان اولین هیات مدیره کانون تعیین شدند که پس از رسیدگی به اعتراض اشخاص دادگاه انتظامی قضات مرکز در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۸ صحت انتخابات را تأیید نمود وعملاً از این تاریخ کانون وکلای استان مستقل گردید وفعالیت های مورد نظر مستقلاً انجام پذیرفت.

نتایج شمارش آرای ششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای چهارمحال و بختیاری
اعضای اصلی:

۱- ابراهیم اکبریان ۱۷۳ رای

۲- کریم جهانبازی ۱۶۲ رای

۳- علی یداللهی ۱۵۰ رای

۴- مرضیه حکمت پناه ۱۴۴ رای

۵- مسعود کبیری ۱۴۰ رای

اعضای علی البدل:

۶- احمد اسماعیلی ۱۲۷ رای

۷- عباس عباسی ۹۸ رای

۸- سحرکیانی ۹۷ رای

ارکان اداری کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری
اعضای اصلی:

۱- ابراهیم اکبریان – رئیس

۲- کریم جهانبازی – نایب رئیس

۳- مسعود کبیری – بازرس

۴- علی یداللهی فارسانی

۵- مرضیه حکمت پناه دهکردی

اعضای علی البدل:

۶- احمد اسماعیلی کرانی

۷- عباس عباسی سورکی

۸- سحر کیانی هرچگانی