برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

کمیسیون کارآموزی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۴  کارگاه های اموزشی برگزار می کند

۱۴۰۲-۱۰-۱۱ کد خبر: 2092 بازدید: 1101