جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ ۲۷/۷/۹۶ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ ۲۷/۷/۹۶ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ  ۲۷/۷/۹۶  کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان
سخنرانی : جناب آقای احمد اسماعیلی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

موضوع:جرائم و تخلفات ساختمانی  از ساعت ۹ صبح  الی ۱۲
مکان : کانون وکلای دادگستری استان

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 468 بازدید: 115