نشست دادیاران با دادستان کانون وکلای استان در راستای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های انتظامی دادسرای کانون وکلا و بررسی برخی ابهامات قانونی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

شست دادیاران با دادستان کانون وکلای استان در راستای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های انتظامی دادسرای کانون وکلا و بررسی برخی ابهامات قانونی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 527 بازدید: 267