برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ و ۱۴۰۲/۹/۲۳ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

کمیسون کارآموزی در تاریخ های ۱۴۰۲/۹/۲۲ و ۱۴۰۲/۹/۲۳ کارگاه های آموزشی می کند:

۱۴۰۲-۰۹-۲۰ کد خبر: 2065 بازدید: 178