کمیته حل اختلاف شماره ۱ وکیل و موکل

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ حسین باقری رئیس
۲ سید منصور پورموسوی عضو
۳ خلیل حسین زاده عضو
۴ فرج الله ترابی فارسانی عضو
۵ مهدی خلیلیان عضو
۶ فریدون سپهری قهفرخی عضو
۱۴۰۲-۰۶-۲۱ کد خبر: 1901 بازدید: 155