کمیته دفاع از حقوق وکیل

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ مجید صابری رئیس
۲ رحمن مومنی عضو
۳ عیدی امیری شیرانی عضو
۴ پرویز رفیعی عضو
۵ عباس اسدی سامانی عضو
۶ سعید رئیسی گهروئی عضو
۱۴۰۲-۰۶-۲۱ کد خبر: 1890 بازدید: 149