کمیته رفاهی در استان فارس

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ علی بانشی نماینده کانون
۲ مهران انصاری نماینده کانون
۳ حسین کاوسی نماینده کانون
۴ کیهان روزگرد نماینده کانون
۵ ابراهیم خسروانی نماینده کانون
۶ مهدی فخر نماینده کانون
۱۴۰۲-۰۶-۲۱ کد خبر: 1884 بازدید: 533