کمیته مسکن کانون

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ سجاد صالحی رئیس
۲ الهام رامش جان عضو
۳ مهدی احمدی سفید دشتی رئیس
۴ عباس نیکخواه عضو
۵ محمود نعمت اللهی عضو
۶ سید محمد حسین هاشمی عضو
۷ عرفان ذوالفقاری عضو
۸ سعید حیدری عضو
۱۴۰۲-۰۶-۲۱ کد خبر: 1906 بازدید: 177