کمیته ورزشی آقایان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ سجاد کیانی رئیس
۲ سعید رئیسی گهروئی عضو
۳ محمود نعمت اللهی عضو
۴ علی پیرمحمدی بارده عضو
۵ صادق بهرامی فیل آبادی عضو
۶ سید عابدین زیلابی عضو
۷ بهزاد محمدی قلعه تکی عضو
۱۴۰۲-۰۶-۲۱ کد خبر: 1895 بازدید: 163