کمیسیون رفاهی آقایان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ مجتبی بی‌باک رئیس
۲ حسینعلی امینی هارونی معاون
۳ سید مهدی مرتضوی باباحیدری عضو
۴ حسین محمودی زانیانی عضو
۵ میلاد حسن زاده سورشجانی عضو
۶ رضا علیجان زاده عضو
۷ سید هادی حسینی عضو
۱۴۰۲-۰۶-۲۱ کد خبر: 1880 بازدید: 94