ماه: بهمن ۱۴۰۲

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

کد خبر: 2155 سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

کد خبر: 2151 دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

معرفی بیمه نامه عمر و تأمین آتیه-تکمیلی بازنشستگی،بیمه پاسارگاد

کد خبر: 2144 دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

کد خبر: 2141 دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

اطلاعیه کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

کد خبر: 2136 دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

اطلاعیه کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

کد خبر: 2132 پنج شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

کد خبر: 2124 دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

اطلاعیه کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

کد خبر: 2121 دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

اطلاعیه کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

کد خبر: 2117 یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

کد خبر: 2112 چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲