اهم قوانین موضوعه کشور

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون…

۱۳۹۷-۰۷-۱۴ کد خبر: 400 بازدید: 175

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مرجع تصویب: هيات وزيران آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست شماره۴۸۷۷۳/ت۵۱۱۷۸هـ                                                             ۲۰/۴/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 398 بازدید: 177

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

مرجع تصویب: هيات وزيران آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ شماره۴۸۷۶۹/ت۵۲۰۸۵هـ                                                              ۲۰/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۹۱۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 396 بازدید: 177

آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

مرجع تصویب: هيات وزيران آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)ـ مصوب ۱۳۹۳ـ   شماره۴۸۷۶۴/ت۵۲۰۸۶هـ                                                              ۲۰/۴/۱۳۹۴   سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور   هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۹۱۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 394 بازدید: 169

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری   شماره۱۲۱۷۸/۵۵۸                                                                       ۲۸/۲/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۳۵۶/۵۰۷۰۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 392 بازدید: 172

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران   شماره۲۳۶۶۹/۵۴۹                                                                          ۶/۴/۱۳۹۴   حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی   ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران   در اجرای اصل یکصد و…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 389 بازدید: 174

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي   نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره۲۴۵۵۲هـ/ب                                                                         ۹/۴/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام‌والمسلمین…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 387 بازدید: 181

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب: هيات وزيران اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره۴۱۰۴۰/ت۵۰۶۸۶هـ                                                                ۲/۴/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 385 بازدید: 177

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع تصویب: هيات وزيران آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۴۱۸۴۹/ت۵۲۰۲۵هـ                                                               ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 383 بازدید: 178

آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع تصویب: هيات وزيران آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۴۱۸۴۲/ت۵۲۰۲۷هـ                                                               ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیـأت وزیـران در جـلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ بـه پیشنـهاد وزارت…

۱۳۹۷-۰۷-۱۳ کد خبر: 381 بازدید: 172