اخبار

اطلاعیه بیمه نوین

اطلاعیه بیمه نوین جهت استفاده از خدمات کانون وکلا

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 642 بازدید: 86

فراخوان حضور در دومین کنگره بین المللی حقوق ایران

فراخوان حضور در دومین کنگره بین المللی حقوق ایران

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 636 بازدید: 79

اطلاعیه ؛ تاسیس شرکت تعاونی مسکن توسط کانون وکلا دادگستری استان

نظر به اینکه این کانون قصد تاسیس شرکت تعاونی مسکن را دارد لذا از کلیه همکاران محترم دعوت می گردد جهت عضویت ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار جهت ثبت نام به دفتر کانون مراجعه فرمایند.   قابل توجه…

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 633 بازدید: 85

پیام تشکر و قدردانی همکاران محترم در کانون وکلای دادگستری قم

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 630 بازدید: 90

پیام تشکر از طرف همکاران محترم در مرکز کانون و کلای دادگستری استان قزوین

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 627 بازدید: 86

پیام تقدیر و تشکر همکاران محترم در واحد های استانی از ریاست محترم و اعضای کانون وکلای دادگستری استان

پیام تقدیر و تشکر همکاران محترم در واحد های استانی از ریاست محترم و اعضای کانون وکلای دادگستری استان برای میزبانی موفقیت آمیز سی امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری  

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 620 بازدید: 85

پیام تشکر از ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 617 بازدید: 89

اطلاعیه ؛ افزایش حق عضویت وکلا و کارآموزان عضو

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 614 بازدید: 92

اطلاعیه ؛ روسای محترم کانون های وکلای دادگستری

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 611 بازدید: 92

اظهار نظر کانون های محترم وکلای دادگستری در خصوص همایش

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 604 بازدید: 98